Yönetim

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Güneş ESENDAĞLI
Prof. Dr. Abdullah Cevdet AKMAN
Prof. Dr. Hülya KARATAŞ KURŞUN
Doç. Dr. Banu Cahide TEL
Dr. Öğr. Üyesi Esin ÇETİN
Öğr. Gör. Dr. Süleyman Can ÖZTÜRK
Doç. Dr. Timuçin EROL

Merkez Personeli
Prof. Dr. Güneş ESENDAĞLI (Müdür)
Doç. Dr. M. Alper ÇETİNKAYA (Veteriner Hekim)
Öğr. Gör. Dr. Süleyman Can ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Ecem KURAL MANGIT
Tek. Recep KÖSE
Tek. Burçin KALAYCİ TAŞBASAN

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Aytekin AKYOL
Prof. Dr. Pervin DİNÇER
Prof. Dr. Sema ÇALIŞ
Doç. Dr. Fatima AERTS KAYA