İletişim
Alan Kodu:   (+90) (312)
Santral:    305 5000 (Sıhhiye)
HÜDHAM
Araştırma Birimi   305 2157
Deneysel Takip ve Üretim Birimi 305 1656
Zebra Balığı Laboratuvarı 305 3320
e-posta : hudham@hacettepe.edu.tr
Adres:     Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜDHAM), 06100 Sıhhiye, Altındağ, Ankara