İşleyiş

Merkezimizde çalışmak için öncelikle gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Her araştırmacı merkez yönetim kurulunun kabul ettiği işleyiş şemasını inceleyip gerekli düzenleme ve evrakları hazırlayarak belirtilen sürelerden önce Merkezimize şahsen başvurmalıdır.

Tüm araştırmacılar ‘HÜDHAM Uygulama Esasları Laboratuvar Kuralları ve Güvenlik Kılavuzu’nda belirtilen kurallara ve uyarılara uymakla yükümlüdür.

Çalışma için gerekli deney hayvanı barındırılma işlemleri için ‘HÜDHAM Deney Hayvanı Sağlama ve Barındırma Başvuru Formu’ doldurulmalıdır. Bu form, ruhsatlı bir dış laboratuvardan sağlanacak hayvanlar için çalışmaya başlanmak istenen tarihten en az bir hafta önce, HÜDHAM tarafından üretilmesi istenen hayvanlar için en az 2 ay önce doldurularak Merkezimize e-posta yolu ile (hudham@hacettepe.edu.tr) iletilmelidir.

Deney hayvanı çalışmalarına başlama safhasına gelmiş araştırmacılar ise ‘HÜDHAM Uygulama Kuralları ve Güvenlik Formu’nu okuyarak onaylar. Bu form, deneysel çalışma/ilk uygulama öncesinde deney hayvanları ile uğraşacak her araştırıcı tarafından doldurularak merkezimize e-posta yolu ile (hudham@hacettepe.edu.tr) iletilmelidir.

İlgili formların HÜDHAM yönetimi tarafından onayını takiben, araştırmacılar merkez olanaklarından faydalanmaya başlayabilmektedir.

Konvansiyonel bakım, besleme ve postoperatif bakım merkezimizde tecrübeli personel desteği ile sağlanmaktadır. Üretilen, ruhsatlı laboratuvarlardan tedarik edilen ve deneysel işlemler sonrasında takibi yapılan deney hayvanlarının genel sağlık değerlendirmeleri uzman veteriner hekim tarafından günlük olarak yapılmaktadır.

 

Tür

Soy

Satış Ücreti*

Fare

C57BL/6

240 TL

Fare

Balb/c

200 TL

Sıçan

Wistar

160 TL

Balık

Zebra balığı erişkin çift

400 TL

Balık

Zebra balığı embriyosu 200 adet/petri

2750 TL

*Hacettepe Üniversitesi mensubu araştırmacılara %25 indirim uygulanmaktadır.

Hizmet

Ücreti (Hayvan başına)*

Fare bakım, besleme ve barındırma

1 TL/günlük

Sıçan bakım, besleme ve barındırma

2 TL/günlük

Tavşan bakım, besleme ve barındırma

4 TL/günlük**

*Hacettepe Üniversitesi mensubu araştırmacılata %50 indirim uygulanır. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen projeler için bakım, besleme ve barındırma hizmet bedeli alınmaz.
**Araştırmacının tavşan yemi getirmesi gerekmektedir.

Formlar ve kılavuzlar