Hakkımızda

Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜDHAM), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından deney hayvanları üretimi, kullanımı ve tedariği için ruhsatlandırılmıştır. HÜDHAM ruhsatı dahilinde, deney hayvanı barındırılan beş ayrı “uydu” laboratuvar mevcuttur. HÜDHAM bünyesinde üretilmeyen deney hayvanı türleri yurt içi veya yurt dışı ruhsatlı ve yasal üreticilerden temin edilmektedir.
HÜDHAM, 2015 yılında (30/06/2015 tarih ve 29402 sayılı Resmî Gazete) araştırma ve uygulama merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri için gereken deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretimi, bakımı yapılmakta, araştırma ve eğitim faaliyetleri için gerekli altyapı ve teknik destek sunulmaktadır. HÜDHAM kobay (Cavia porcellus), fare (Mus musculus), sıçan (Rattus norvegicus), tavşan (Oryctolagus cuniculus) ve zebra balığı (Danio rerio) üretim, kullanım ve tedarik ile kurbağa (Xenopus laevis) kullanım ve tedarik ruhsatına sahiptir ayrıca zebra balığı ve fare için araştırma yetkili kuruluştur.
Deney hayvanları ile geliştirilecek in vivo model verililiğinin artırılması ve deneysel süreçlerin iyileştirilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yapılarak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) altyapısı ve bilimsel süreçler ilerletilmektedir.
Uygulama yapacak araştırıcıların, deney hayvanı kullanım süreçlerini evrensel etik ilkelere uygun olarak yürütmeleri sağlanmaktadır. HÜDHAM’da gerçekleştirilecek olan çalışmalar Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu’nun iznine tabidir.
Misyonumuz; Hacettepe Üniversitesi’nde; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim için kullanılacak deney hayvanlarının yüksek kalitede ve uluslararası etik standartlara uyularak üretimini, bakımını ve kullanımını sağlamak, merkezin faaliyet alanlarına giren
konularda gereken altyapı ve teknik desteği sunmak, uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir.
Vizyonumuz; evrensel etik değerler ve sürekli uygulanabilir kalite standartları çerçevesinde, deney hayvanlarının üretimi ve bakımının gerçekleştirildiği, araştırmacıların ve çalışanların memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu, ulusal ve uluslararası düzeyde değişime ve gelişime liderlik eden bir merkez olmaktır.